top of page

BLI FRIVILLIG

Som frivillig i Ålesund Røde Kors Hjelpekorps blir du utdannet redningspersonell. Du kan blant annet drive med førstehjelp, søk- og redning, bli instruktør eller få andre verv.

20211017_145937.jpg

Våres personell trekker frem at det er lærerikt og givende å være frivillig hos oss.

  • Du må kunne møte medmennesker med respekt, og være beredt til å yte hjelp og støtte i en krisesituasjon.

  • Du kan bli aspirant i hjelpekorpset fra fylte 16 år. For å bli godkjent hjelpekorpser, slik du kan delta på søk- og redningsoppdrag, må du være fylt 18 år.

Hva gjør en hjelpekorpser?

Personell i hjelpekorpset driver en rekke aktiviteter innen førstehjelp og redningsarbeid. Dette krever mange ressurser, som også holdes vedlike av våre frivillige.

Ålesund RKH har størst oppdragsmengde innen førstehjelp og helse. På bakgrunn av det, har vi spesielt fokus på dette feltet.

Søk og redning er likevel et helt sentralt felt for hjelpekorpset. I tillegg er det mye arbeid som legges i vedlikehold av kjøretøy, hus og ikke minst utstyr til oppdragene.

Vi er mange forskjellige folk, og det varierer hvor mye de ulike frivillige deltar i de ulike aktivitetene.

IMG_4034.JPG
Anchor 1

Hva skjer når jeg melder meg inn?

1

Du blir kontaktet av vår frivilligkoordinator, André

IMG_6280 2.JPG

Jeg veileder deg gjennom din første tid i hjelpekorpset. Du skal ha det fint hos oss.

Jeg har taushetsplikt.

Du kan ta kontakt med André for å få mer informasjon om å bli frivillig. Det innebærer ikke noen forpliktelser.

André Hellebust

Frivilligkoordinator
953 37 312

2

Du tar grunnutdanning i
Røde Kors Hjelpekorps

For å bli godkjent mannskap i hjelpekorpset, tar du en utdanning i form av kurs. Denne tiden er du aspirant, og kan delta på korpskvelder, øvelser og sanitetsvakter.

Du tar desse kursene sammen med andre aspiranter:

  • Dette er Røde Kors Hjelpekorps

  • Kvalifisert søk og redning (KSOR)

  • Kvalifisert samband (KSAM)

  • Kvalifisert førstehjelp (KFØR)

  • Psykososial Førstehjelp

20211015_191915.jpg

Patrik underviser teori i Kvalifisert søk og redning. Det er i tillegg mye praktisk øving på de ulike kursene.

3

Du er godkjent personell

Når du har bestått alle kursene, blir du godkjent mannskap. Da får du utdelt uniformsplagg, og kan delta som fullstendig personell på leteaksjoner og helseoppdrag.

20210822_151159.jpg

Hjelpekorpset på tur opp Godøyfjellet for å løse et helseoppdrag.

bottom of page